Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Vánoční besídka

Vánoční besídka 17. prosince od 17.00 hod

12. 12. 2013 Zobrazit více

Vánoční výstava a dílničky

vánoční výstava - sobota 7. prosince 2013 od 10.00 hod do 16.00 hod

2. 12. 2013 Zobrazit více

Plavání - začínáme 29. listopadu 2013

Plavání - začínáme 29. listopadu 2013Začínají pravidelné lekce plavání v benešovském plaveckém bazénu. Pro žáky 2. a 3.ročníku je plavecký výcvik povinný – omluveni budou žáci jen se zdravotními problémy (nutné lékařské potvrzení).
Závaznou přihlášku odevzdají děti třídnímu učiteli do pátku 22.11.2013.

21. 11. 2013 Zobrazit více

Víla Zvídalka 2013

sny s vílou Zvídalkou

22. 10. 2013 Zobrazit více

Platby v MŠ

mateřská škola

Platba školného a stravného v MŠ dle rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

- celodenní pobyt dětí v MŠ                                             Kč 250,-

- celodenní stravné dětí do 6 let  Kč 28,-       (měsíční záloha Kč 560,-)

- celodenní stravné dětí, které dosáhnou ve školním roce 2013/2014 7 let (měsíční záloha Kč 740,-)

..................................................................................................

- děti s omezenou docházkou                                         Kč 170,-

- polodenní stravné                                     Kč 23,-        Kč 460,-  

 

- osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální

příplatek nebo dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli školy

- vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, pokud nemá odklad povinné školní docházky


27. 8. 2013 Zobrazit méně
Archiv

Stránka

  • 1