Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Historie a současnost školy

Škola má v obci bohatou historii, existovala ještě před stavbou nové budovy Adamem z Vrtby v roce 1801. Její kapacita ale nedostačovala narůstajícímu počtu dětí, byla postavena nová školní budova z nepálených cihel a dřeva. Výuka zde ale mohla probíhat pouze do roku 1865, budova velmi rychle zchátrala a téměř na stejném místě byla ještě ve stejném roce vystavěna škola nová. Ta nabízela dvě učebny, byt řídícího a pokoj učitelského mládence. Brzy prostorově nestačila ani nová budova, proto v roce 1894 musela být přistavěna další část školy. V tomto roce bylo ke školní docházce přihlášeno 261 dětí.

První fotografie školy z roku 1907
První fotografie školy z roku 1907


Děti ze třídy učitele Longina Fouse v roce 1919-1920
Děti ze třídy učitele Longina Fouse v roce 1919-1920


Školní budova v roce 1927
Školní budova v roce 1927


K další přestavbě a celkové úpravě došlo v roce 1935 zásluhou tehdejšího řídícího pana Kadeřábka. Podlahy i stropní trámy byly v havarijním stavu. Přestavěno bylo schodiště, toalety i šatny, zvětšena byla okna, škola dostala novou fasádu a do tříd byl zaveden rozhlas. Život chotýšanské školy za všech dob jejího trvání se plně odrážel v dění celé obce. Téměř všichni učitelé se zúčastňovali veřejného života, poskytovali knihy, vyučovali hudbě, hráli divadlo, …

Školní budova v roce 1956 
Školní budova v roce 1956


Budova školy v roce 1965
Budova školy v roce 1965

 

Novou etapou v dění kolem školy je období po roce 1994. Škola prošla další rekonstrukcí, střecha byla pokryta novou střešní krytinou, bylo vybudováno nové sociální zařízení, došlo také na opravu fasády.


Budova školy v roce 1999
Budova školy v roce 1999

 

Největší změny a nejrozsáhlejší rekonstrukce se ale odehrály až v roce 2006, kdy budova prošla rozsáhlou přeměnou. Stavební úpravy probíhaly od 1.července do 31.prosince, po dobu jejich trvání nalezla základní i mateřská škola své útočiště v ZŠ v Postupicích. Finanční prostředky ve výši 15 mil. korun uvolnilo Ministerstvo financí, dalším milionem korun se na přestavbě budovy podílela obec. Finančně i časově náročná rekonstrukce vyřešila zásadní nedostatky zařízení. Mateřská škola získala větší prostory doplněné o ložnici a sociální zařízení zrušením ředitelského bytu. V uvolněných prostorech po MŠ se zabydlela školní družina, která tím vytěžila vytoužené vlastní zázemí s výtvarnou dílnou. Při přeměně budovy se nezapomnělo ani na pedagogický sbor, vybudována byla sborovna, kabinet a depozitář. Další změny se dotkly jídelny s kuchyní, díky níž už zařízení splňuje všechny přísné hygienické normy. Zcela jinak vypadá vstup do budovy, v přístavbě vznikly oddělené šatny, sociální zařízení a kotelna. Změnil se systém vytápění z elektrického na ekologické (palivem jsou dřevěné pelety). Budovu bylo nutné kompletně hydroizolovat, došlo k výměně oken, elektro i vodoinstalací. Do konce roku 2007 proběhne zateplení celé školní budovy. Jediným nedostatkem školy ale zůstává chybějící tělocvična, jejíž výstavba je závislá na zisku peněz ze státního rozpočtu. Nezbývá než věřit a doufat, že se i tuto bariéru podaří překonat. Existencí tohoto zařízení by zaručeně vzrostl zájem o naší školu díky širší nabídce školních a mimoškolních aktivit, ale také by byl zajištěn kulturní rozvoj obce.
 

Nový vchod do budovy školy v roce 2007
Nový vc
hod do budovy školy v roce 2007

Historie a současnost obce

Obec Chotýšany existovala pravděpodobně již v prvním tisíciletí. Písemné záznamy o její existenci se zachovaly až z roku 1250 za vladyky Mrákoty (Mracota de Hotisan). Původ jména Chotýšany sahá do období kolem roku 1200. Odvozuje se od vesnice Chotýšany, tj. lidí bydlících v Chotýši, vsi u Kostelce nad Černými lesy, kteří se odtud přistěhovali. Dominantou obce je kostel sv. Havla, nejstarší záznamy o něm jsou datovány ve farní kronice od roku 1315.

Chotýšanskému panství nejdéle vládl rod Věžníkovců (po pět generací) a to od roku 1620 do roku 1737. V tomto roce zakoupil chotýšanské statky Arnošt František I. hrabě z Vrtby, nechal si postavit jednopatrový renesanční zámek (1743) a ze zbytků staré tvrze zbudovat pivovar. Jeho syn hrabě Adam z Vrtby v roce 1801 nechal postavit školu.

(Více se o historii obce můžete dozvědět v publikaci Chotýšany, vydané Obecním úřadem Chotýšany v roce 2000.)
 

praporznak


V současné době má obec cca. 170 stálých obyvatel, sídlí zde několik firem a dochází k postupnému rozvoji výstavby. V posledních letech byla zřízena čistička odpadních vod, vybudována kanalizace a rekonstruována škola v hodnotě 16 milionů korun. Do konce roku 2007 by mělo dojít také k zateplení školní budovy. V obci intenzivně pracují společenské a sportovní organizace jako TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení DIANA Chotýšany, Biatlonklub, Sdružení přátel školy, Červený kříž, Klub důchodců. Starostou obce je paní ing. Blanka Bejdáková.